MY TEXTS

SELECTION OF MY TEXTS

I write in my native language Danish, please read English translation followed by each text in Danish.

Angst

Den er jo ikke til at skrive uden om

Den forbandede Angst

Angst
Angst
Angst
Angst

Jeg brækker mig.
Den er her stadig.
Den sidder i mit kød,
svømmer i mine årer.

Jeg kan jo ikke komme væk fra mig selv.

Jeg kan jo ikke skære mine fingrer af.
De snurrer.
Storetåen skriger.
Den slår på mit skelet.

Det kan jeg ikke skrive uden om.

Nej.
Men jeg kan ej heller skrive ind i den.
Så bliver den jo bare ved.
Så tænker den:

Ja
Men
Jeg maser mig da lige ind på en linje til

Altimens den
smager mig til blods,
river mine negle af.

Tilsidst sidder jeg
og kigger ned på
kødet bag mine negle.

Anxiety

It is impossible avoiding writing about
it

The Cursed Anxiety

Anxiety
Anxiety
Anxiety
Anxiety

I am
vomiting.
It is still here.
It is in my flesh,
swimming in my veins.

I can not get away from myself.

I can not cut my fingers off.
They spin.
My bigtoe screams.
It is hurting my skeleton.

I can not write around that.

No.
But I can not write into it either.
Then it just keeps going.
Then it thinks:
Well
Yes
But
I found a way to squeeze myself into another line

Meanwhile it
tastes like blood,
tear my nails off.

Finally I can sit
and look at
the flesh behind my nails.


Mental parasit

Jeg er min egen
mental parasit.
Jeg kravler ind i mit venstre øre,
og begynder at æde
af mine hjerneskal.
Smasker

Mental parasit

tættere på alt det som jeg

tænker
og ikke tænker.

Mental parasit

klasker sin tunge rundt
i mit hoved
jeg eksploderer ikke
selvom

mental parasit

sutter sig dybere ned i mit nervesystem.


Det er en svidende betændelse.

Mantal parasit
brummer
lige så vedvarende irriterende
som mit køleskab på mit atelier i Berlin

Konstant
og hele tiden
brummer den på opmærksomhed

Kom nu
luk mig op
æd mig
som jeg æder dig.

Jeg åbner mit køleskab
og ser min egen hjerne ligge i en sølvfoliopakke.

Det er ikke i dag jeg skal have leverpostej.

Mental parasit.

Leave it
Leave
It
Leave it
Står skrevet på en huskeseddel til mig selv
når jeg står og maler.

Mental parasite

I am my own
mental parasite.
I crawl into my left ear,
and begins to eat
of my skulls.
Tastes

Mental parasite

closer to me

thinking
and not thinking.

Mental parasite

slaps its tongue around
inside my mind
I do not explode
though

mental parasite

sucks deeper into my nervous system.

It’s a stinging inflammation.

Mantal parasite
hums
just as persistently annoying
as my fridge at my studio in Berlin

Constant
and all the time
it grumbles at attention

Come on
open me up
eat me
as I eat you.

I open my fridge
and see my own brain lying in a silver foil packet.

It is not today I shall have liver pate.

Mental parasite.

Leave it
Leave
It
Leave it
Is written on a memo for myself
while I paint.

Fra yderst til inderst
Sjælen har blå mærker
efter
at være hængt
op
i
hud

Klemmer
om
livet
Klemmer
igen

Der er ikke mere tilbage

I det gamle
finder jeg det nye.

Jeg rejser mig,
Og trækker vejret
Op igennem min rygrad
Jeg tæller alle
Led for led
24 i alt

Jeg er jo ikke en fucking julekalender
Der kan åbnes
Dag efter dag
Med en overraskelse.
Hurra
Her er jeg igen.

Scroll Up